Vijesti

Nezavisni dnevnik Vijesti postoji od 1997. godine. Portal Vijesti je najčitaniji portal u Crnoj Gori.

VIJESTI 10.12 • 15:30